Potřebujete pomoc?
Nechte nám zprávu nebo
volejte: 723 777 482

Bezpečnost

Kyberšikana

Autor
publikováno
28.2.2022

S dnešním moderním světem plném trávení volného času na internetu a sdílení životů na sociálních sítích se pojí spoustu výhod, jako je například jednoduchá komunikace a sdílení zážitků s lidmi, kteří jsou na druhé straně světa. Bohužel je to spojeno také s velkým množstvím nevýhod. Možná si to ani neuvědomujeme, ale velice často odkrýváme svou identitu a soukromí více, než bychom měli. Jednou z hrozeb, spojených s internetem je kyberšikana, se kterou se může setkat nejen nevinné dítě, ale i dospělý, který si myslí, že má vše pod kontrolou. 

S dnešním moderním světem plném trávení volného času na internetu a sdílení životů na sociálních sítích se pojí spoustu výhod, jako je například jednoduchá komunikace a sdílení zážitků s lidmi, kteří jsou na druhé straně světa. Bohužel je to spojeno také s velkým množstvím nevýhod. Možná si to ani neuvědomujeme, ale velice často odkrýváme svou identitu a soukromí více, než bychom měli. Jednou z hrozeb, spojených s internetem je kyberšikana, se kterou se může setkat nejen nevinné dítě, ale i dospělý, který si myslí, že má vše pod kontrolou. 


Kyberšikana je úmyslné zastrašování, ztrapňování či ubližování jiným osobám pomocí internetu. Kyberšikana má mnoho společného se šikanou. Cílem obou je někomu ublížit. Kyberšikana je však unikátní tím, že lidé na internetu mohou vystupovat anonymně, což může být pro odhalení pachatele výrazně složitější. 

Většina takových útoků probíhá na sociálních sítích, nejčastěji na Instagramu, Snapchatu či Facebooku. Útočníka mnohdy na první pohled nepoznáte a konverzace s ním může být zpočátku velice klidná. Nátlaky se však postupem času mohou začít stupňovat. Lidé skrze anonymitu ztrácejí zábrany, vyhrožují, otevírají citlivá témata. Výjimkou není ani pořizování zvukových záznamů, videí či fotografií a jejich následná úprava s cílem poškodit druhou osobu. 

Je tedy dobré dávat si pozor na podivné anonymní účty s malým množstvím sledujících a velkým množstvím sledovaných. 

Je dobré udělat několik opatření, aby riziko těchto závažných problémů bylo co nejmenší. V první řadě zkontrolujte, zda jsou vaše účty dostatečně zabezpečené. Chraňte je silným heslem a jestliže máte možnost soukromého účtu, který bude viditelný pouze pro přátele, kterým přístup dovolíte, zvolte ho. Toto platí i pro účty dětí. V některých případech pomáhají chránit identitu i různé přezdívky. Tím obětem ztížíte cestu k odhalení vašeho bydliště, místa práce či například místa studia.


Kyberšikana často souvisí s dalšími problémy, kterými může být například sexting, což je rizikovém sdílení materiálů sexuální povahy. Dále to může být tzv. kybergrooming, který může být velice nebezpečný. V tomto případě se pachatel snaží o naplánovaní setkání s nezletilou osobou. Další hrozbou je známý stalking, tedy dlouhodobé sledování dané osoby či dlouhodobé sbírání informací o ní.  

Jestliže jste se s touto situací někdy setkali nebo víte o někom. kdo by se mohl s tímto problémem potýkat, okamžitě tento problém nahlaste policii. V České republice existují zákony, které chrání oběti před kyberšikanou. Myslete na důsledky, které by mohly nastat, chraňte sebe i své okolí a v nejlepším případě nesdílejte citlivý obsah na internetu s nikým, koho neznáte. 


Další články