Potřebujete pomoc?
Nechte nám zprávu nebo
volejte: 723 777 482

Služby

Správa počítačových sítí

Zajistíme Vám spolehlivou a zabezpečenou počítačovou síť.

Co děláme

Správa počítačových sítí

Co pro klienty děláme?

Konzultace. Zabezpečení. Školení. Nepřetržitý monitoring. Příprava rozpočtů pro IT. Podpora uživatelů (helpdesk). Smluvně stanovené reakční doby na požadavky.

Konzultace

 • zefektivnění práce týmu
 • výběr vhodného software
 • nákup hardware

Školení

 • kancelářské aplikace, Google Workspace
 • zjednodušení každodenní práce na PC
 • bezpečnost při práci na PC
 • e-learning portál, do kterého lze implementovat i vaše interní školení
 • vstupní školení pro nové zaměstnance pro udržení standardů práce a bezpečnosti

Analýza

Identifikace rizik a nedostatků, návrh řešení a jeho realizace.

Monitoring 24/7

Monitorujeme stav sítě, hardwaru a aplikací. Kontrolujeme vše, na čem závisí chod firmy pro minimalizaci výpadků.

Záloha

Zálohujeme kritická data a systémy.

Zabezpečení

V oblasti kybernetické bezpečnosti existuje mnoho rizik, pomůžeme Vám je eliminovat těmito kroky:

 • zabezpečení počítačové sítě před neoprávněnými přístupy zvenčí
 • zabezpečení uživatelských stanic (antivirus, EDR, pravidelné aktualizace OS a aplikací atd.)
 • nastavení přístupových práv do počítačové sítě a k datům
 • password management vč. monitoringu uniklých hesel

Implementace cloudových služeb

Google Workspace, Microsoft 365

Dokumentace

Vytváříme a pravidelně revidujeme dokumentaci. Klient ví, jak jsou zařízení konfigurována a k těmto informacím se dostane.

Vzdálený přístup pro home office

Zajistíme zabezpečený vzdálený přístup do firmy.

Další činnosti

 • instalace a údržba softwarového vybavení na klientských stanicích
 • připojení klientských stanic do počítačové sítě
 • podpora uživatelů při běžném používání výpočetní techniky

Smluvně garantované reakční doby

Monitoring

Bezpečnost

Síťová dokumentace

Správa PC a tiskáren

Podpora uživatelů

Dodávky PC, tiskáren a spotřebního materiálu

Instalace pasivních síťových prvků: metalická, optická kabeláž, rozvaděče, zásuvky atd.

Zjistit více