Potřebujete pomoc?
Nechte nám zprávu nebo
volejte: 723 777 482

Služby

Správa počítačových sítí

Zajistíme Vám spolehlivou a zabezpečenou počítačovou síť.

Co děláme

Správa počítačových sítí

Analýza

Nejprve zjistíme výchozí stav. Když identifikujeme nedostatky, či jen prostor pro zlepšení, doporučíme a následně realizujeme další postup.

Monitoring

Monitorujeme stav sítě, hardwaru a aplikací. Kontrolujeme vše na čem závisí chod firmy pro minimalizaci výpadků.

Dokumentace

Při náboru nové společnosti na správu sítě se nám často stává, že předchozí firma si nějak vedla záznamy a nikdo vlastně neví, kde jsou. Vytváříme a pravidelně revidujeme dokumentaci.

Záloha

Zálohujeme kritická data a systémy.

Vzdálený přístup

V případě, že je to vyžadováno, zajistíme zabezpečený vzdálený přístup do firmy.

Zabezpečení

V oblasti kybernetické bezpečnosti existuje mnoho rizik, pomůžeme Vám je eliminovat. Z těch nejběžnějších provádíme především:

  • Zabezpečení počítačové sítě před neoprávněnými přístupy zvenčí (tj. instalace firewall apod.)
  • Zabezpečení uživatelských stanic (výběr a instalace antivirového softwaru, firewall, aktualizace aplikací atd.)
  • Instalace a údržba aplikačních serverů
  • Nastavení přístupových práv do počítačové sítě a k datům zákazníků

Další činnosti

  • Evidence hardwarového a softwarového vybavení
  • Instalace a údržba softwarového vybavení na klientských stanicích
  • Připojení klientských stanic do počítačové sítě
  • Výběr a instalace vhodného síťového operačního systému
  • Asistence uživatelům při běžném používání výpočetní techniky

Smluvně garantované reakční doby

Monitoring

Bezpečnost

Síťová dokumentace

Správa PC a tiskáren

Podpora uživatelů

Dodávky PC, tiskáren a spotřebního materiálu

Instalace pasivních síťových prvků: metalická, optická kabeláž, racky, rozvaděče, zásuvky atd.