Co získáte a zajistíme

 • soulad s legislativou
 • ochrana před interními i externími hrozbami
 • zálohování
 • aktualizace
 • školení zaměstnanců
 • antivirová ochrana s dohledovým centrem
 • ochrana proti phishingu
 • hesla
 • rizika spojená s Wi-Fi
 • fyzická ochrana zařízení
 • MDM - eliminace rizik BYOD (bring your own device)
 • spousta dalších témat

Kybernetická bezpečnost
Kybernetická bezpečnost

Jak to funguje

 • Prvotní kontakt a analýza potřeb. Domluvíme si schůzku, probereme vaše potřeby a očekávání od spolupráce, podíváme se na aktuální IT infrastrukturu.
 • Posouzení aktuálního stavu IT. Prozkoumáme hardware, software, síťovou infrastrukturu, bezpečnostní opatření a procesy.
 • Návrh řešení a nabídka služeb. Připravíme detailní návrh řešení, který bude reflektovat vaše potřeby a cíle. Návrh zahrnuje technické řešení, plán implementace, časový harmonogram a cenovou kalkulaci.
 • Zahájení spolupráce. Po odsouhlasení návrhu a vyjasnění všech detailů dojde k podpisu smlouvy. Smlouva zahrnuje všechny dohodnuté služby, podmínky spolupráce, SLA (Service Level Agreement) a další důležité aspekty
 • Implementace a konfigurace. Naši technici začnou s implementací dohodnutého řešení. To může zahrnovat instalaci nového hardwaru, migraci dat, konfiguraci softwaru, nastavení síťové infrastruktury a dalších potřebných komponent. V této fázi také zajistíme, aby byla vaše IT infrastruktura plně funkční a připravená na provoz.
 • Testování a školení. Po dokončení implementace provedeme důkladné testování všech systémů a zařízení, abychom se ujistili, že vše funguje bezchybně. Součástí tohoto kroku je také školení vašich zaměstnanců, aby byli schopni efektivně využívat nové technologie, postupy a také podporu.
 • Pravidelná podpora a údržba. Monitorování systémů, pravidelné aktualizace, preventivní opatření proti výpadkům a bezpečnostním hrozbám.
 • Pravidelné reportování a revize služeb. V rámci spolupráce budete pravidelně dostávat reporty o stavu vaší IT infrastruktury, výkonnosti služeb a dalších důležitých ukazatelích.
 • Návrhy pro zvýšení produktivity, zabezpečení či úsporu prostředků. Společně budeme provádět pravidelné revize, abychom mohli přizpůsobit naše služby vašim měnícím se potřebám a zajistit tak maximální efektivitu, spokojenost a bezpečnost.

Benefity

 • důvěryhodnost
 • zaměstnanci musí rozumět tomu, jak chránit citlivá firemní data